Företagande

Förändringar i företaget

Som företagare så får man vara förberedd på att det kan bli förändringar. Det kan vara nedåtgående orderingångar eller annat som gör att man som företagsledning måste agera på något sätt. Nu kanske det inte behöver gå så långt så…