Transport

Driva transportföretag

Driften av ett företag har ofta en hel del saker gemensamt med driften av ett annat, även om det är i en hel annan typ av bransch. Alla grundläggande jobb som är inkluderat i driften av företag är något som…

Transport och hantering av avfall

Ett samhälle genererar avfall kontinuerligt och i massiva mängder. Transporten och hanteringen av detta avfall är av yttersta vikt för samhällets välmående och sker under väldigt strikta regelverk. Skillnad görs mellan privat transport av avfall och det som sker yrkesmässigt.…